Lön efter skatt - räkna ut hur mycket

Image

Vad är kommunalskatt?

Kommunal inkomstskatt är det du ska betala om du tjänar under ett visst belopp per år (2023 är gränsen 598 500 kr). Tjänar du mer än så betalar du även statlig inkomstskatt.

Vad är statlig skatt?

Statlig inkomstskatt innebär att allt du tjänar över 598 500 kr ska du betala 20 procent skatt på. Om du exempelvis tjänar 600 000 kr inkomståret 2023 betalar du kommunalskatt för 598 500 kr och statlig skatt för resterande 1 500 kr.

Finns det undantag när det gäller skatt?

År 2023 behöver du inte betala skatt om du tjänar under 22 208 kr per år. Detta kan vara fallet om du exempelvis studerar.

Har du inte fyllt 66 år vid årsskiftet 2022-2023 kan tjäna 613 900 kr innan det även dras en statlig inkomstskatt.

Har du fyllt 66 år vid samma årsskifte är gränsen i stället 683 200 kr.

Vad består skatten av?

Inkomstskatten i Sverige består till största del av både statlig och kommunal inkomstskatt.

Vart går skatten?

Till kommuner, landsting och staten.

När infördes inkomstskatt?

Inkomstskatt infördes i Sverige för över 200 år sedan, närmare bestämt 1810, och är indelat i inkomst i tre kategorier (tjänst, kapital, näringsverksamhet).

Vad är bruttolön?

Bruttolön är vad du tjänar innan en viss del har dragits av. Den delen är skatten.

Vad är nettolön?

Nettolön är vad du tjänar efter att skatten har dragits av. Det är din arbetsgivare som gör detta å dina vägnar.

Räkna ut din lön efter skatt

Här är tre exempel

I slutet av månaden tickar lönen in på kontot. Många får lön den 25:e, andra en dag eller två senare. Det är ett mönster som ger oss trygghet i vardagen. Vetskapen om att vi har en viss dag per månad där kontot fylls på gör att vi kan betala räkningar och handla livsmedel.

Det som trillar in på ditt konto är lön efter skatt. Med det menas att din arbetsgivare har dragit av en del av bruttolönen - lönen före skatt - och betalat in den delen som en avgift till Skatteverket, å dina vägnar.

På ditt lönebesked ser du hur mycket skatt det rör sig om. Det beror på din skattesats, som i sin tur mestadels har att göra med var du är bosatt - alltså var du är bosatt - samt huruvida du exempelvis är medlem i Svenska kyrkan.

Här följer tre exempel på din lön efter skatt om du har en viss bruttolön.

30 000 kr/mån

Exempel 1: Du är bosatt i Stockholms kommun, är medlem i Svenska kyrkan (Adolf Fredriks församling) och född 1985. Din bruttolön är 30 000 kr. Det innebär att din skattetabell är 31. Din lön efter skatt är 23 707 kr.

Exempel 2: Du är bosatt i Gällivare kommun, är medlem i Svenska kyrkan (Gällivare församling) och född 1970. Det innebär att din skattetabell är 35. Din lön efter skatt är 22 905 kr.

Exempel 3: Du är bosatt i Degerfors kommun, är medlem i Svenska kyrkan (Degerfors-Nysunds församling) och född 1965. Det innebär att din skattetabell är 36. Din lön efter skatt är 22 705 kr.

50 000 kr/mån

Exempel 1: Du är bosatt i Stockholms kommun, är medlem i Svenska kyrkan (Adolf Fredriks församling) och född 1985. Det innebär att din skattetabell är 31. Din lön efter skatt är 37 707.

Exempel 2: Du är bosatt i Gällivare kommun, är medlem i Svenska kyrkan (Gällivare församling) och född 1970. Det innebär att din skattetabell är 35. Din lön efter skatt är 36 133 kr.

Exempel 3: Du är bosatt i Degerfors kommun, är medlem i Svenska kyrkan (Degerfors-Nysunds församling) och född 1965. Det innebär att din skattetabell är 36. Din lön efter skatt är 35 739 kr.

70 000 kr/mån

Exempel 1: Du är bosatt i Stockholms kommun, är medlem i Svenska kyrkan (Adolf Fredriks församling) och född 1985. Det innebär att din skattetabell är 31. Din lön efter skatt är 47 416 kr.

Exempel 2: Du är bosatt i Gällivare kommun, är medlem i Svenska kyrkan (Gällivare församling) och född 1970. Det innebär att din skattetabell är 35. Din lön efter skatt är 45 041 kr.

Exempel 3: Du är bosatt i Degerfors kommun, är medlem i Svenska kyrkan (Degerfors-Nysunds församling) och född 1965. Det innebär att din skattetabell är 36. Din lön efter skatt är 44 448 kr.

Sammanfattning - lön efter skatt

Din lön efter skatt baseras på ett antal parametrar. Det är bland annat din kommun, ditt födelseår, om du är medlem i Svenska kyrkan samt om du får sjuk- eller aktivitetsersättning.

Notera att du också betalar skatt på sjukpenning och pension. Är du osäker över något är det alltid bra att vända sig till Skatteverket för att räta ut frågetecken.

Via Skatteverket kan du också räkna ut din lön efter skatt genom att fylla i ett antal fält. På så sätt kan du beräkna din lön efter skatt och även se din skattetabell.

Kort och gott kan sägas att bruttolön blir nettolön efter att skatt har dragits. Det som återstår efter avdraget är din lön efter skatt.