Flest unga vuxna i Northmill Kollektivet

Image

Våra kunder är givetvis olika gamla - och unga - men allra mest rör det sig om en åldersgrupp mellan 25 och 34. Det visar färska siffror från Northmill Kollektivet.

Tillsammans med dig är vi på en resa. Vi vill skapa en bankupplevelse som inte existerar. Den ska vara intelligent och utgå från dig, med visionen att förbättra din privatekonomi.

Därför gläder det oss att en relativt ung åldersgrupp - med framtiden för sig - toppar listan när det kommer till vår kundbas. Det handlar om personer mellan 25 och 34 år.

Över en tredjedel
Hela 35 procent av våra kunder utgörs av denna åldersgrupp, tätt följd av åldersgrupp 35-44, som utgörs av 29 procent.

Snäppet äldre än så - 45-54 år - är 20 procent av kunderna. Åldersgrupp 55 till 64 utgör nio procent, 18 till 24 utgör sex procent och 65 och uppåt utgör två procent.

Fler män än kvinnor
Kikar vi på kön är mer än hälften av våra kunder män. Det rör sig om 61 procent, samtidigt som 39 procent är kvinnor.

Vi slutar där vi började, nämligen att det är tillsammans med dig - som kund - som vi bygger framtidens bankupplevelse.