Låt livet vara ett äventyr – inte din ekonomi!

Image

Barn kan givetvis inte mätas i pengar. Den stora glädjen det lilla livet ger är ofta överväldigande och ovärderligt. Men när två i familjen blir tre går det inte att undvika att utgifterna ökar. Är ni tre som blir fyra tycker vi att det är ett bra tillfälle att se över familjens utgifter. Vi ger dig två konkreta tips på hur!

Man kan självklart inte mäta ett barn i pengar. Men det kan vara bra att ha med i planeringen att ett barn som minst kostar runt 1,5 miljoner kronor från födseln till 18-årsdagen. Beräkningen utgår från de nödvändigaste kostnaderna för ett barn, som är dyrast det första året. Konsumentverket har räknat ut att en medeldyr basutrustning kostar ungefär 20 000 kronor om allt köps nytt. Då ingår inte kläder och leksaker. De löpande kostnaderna för sådant som mat, kläder och blöjor beräknas till 22 000 kronor för det första året.

Förutom löpande levnadskostnader, barnomsorg och utrustning, ingår även inkomstbortfallet för föräldraledigheten och det faktum att en förälder oftast jobbar deltid fram tills det att barnet fyller 8 år.

Tips 1 – Sänk dina kostnader!
Vi vill hjälpa dig att förbättra din privatekonomi. Därför tycker vi att du ska betala mindre i ränta. Med Reduce™ har vi hjälpt tusentals kunder samla sina lån och sänka sina räntekostnader. Faktum är att när alla garantivillkor* är uppfyllda sänker vi alltid våra kunders räntekostnader med minst 10 % (!)


Sänk din ränta här

Tips 2 – Det bästa sparandet är det som blir av!
En familj med barn som bor i hus har oftast högre kostnader än den familj som bor i en lägenhet, då det finns fler oförutsedda utgifter som man kan drabbas av i hus. En kontokredit kan fungera som en flexibel buffert för allt det där du inte räknat med.

Ps! Se upp så att du inte handlar saker på kredit som du känner att du inte har råd med. En kredit är trots allt ett lån som du behöver betala tillbaka.

Därför tycker vi att en buffert bäst sparas på ett sparkonto, som också är vårt andra tips. Våra fasträntekonton är trygga alternativ för ditt sparande. Samtidigt finns vårt sparkonto med rörlig ränta för dig som önskar större flexibilitet i ditt sparande med fria uttag. Det kan vara ett bra alternativ för dig som önskar spara ihop till en buffert.