Information om PSD2 (betaltjänstdirektivet)

PSD 2 (Payment Services Directive 2) är EU:s andra betaltjänstdirektiv och reglerar konton och betalningar för både företag och privatpersoner. Det syftar till att underlätta betalningar och andra finansiella tjänster inom EU samt öka öppenheten och konkurrensen inom finanssektorn genom att främja nya innovativa betalningar samt skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. PSD2 införlivas i svenskrätt genom ändringar i betaltjänstlagen, som trädde i kraft den 1 maj 2018.

Vad innebär det här för mig som kund?

Den största förändringen kommer vara i onlinemiljö, vid till exempel betalning. För alla betalningar på mer än 30 euro på nätet måste du som kund autentisera dig med hjälp av Mobilt BankID. Vid fysiska kortköp på terminal där beloppet är upp till 450 kr behöver du oftast inte ange din PIN-kod, men i och med PSD2 behövs PIN-kod ibland av säkerhetsskäl även vid låga belopp. Det kan vara när du har uppnått ett visst totalbelopp eller ett visst antal köp även om beloppen har varit låga.

Valutaväxling

Northmill tillämpar VISAs aktuella valutaväxlingskurs när du handlar utomlands eller på nätet i någon annan valuta än svenska kronor med ditt betalkort. Enligt EU förordningen (EU) 2021/1230 om gränsöverskridande betalningar i unionen har du som kund alltid rätt till information om de totala valutaväxlingsavgifterna som ett procentuellt påslag i förhållande till den senast tillgängliga referensväxelkursen för euro från Europeiska centralbanken.

Eftersom Northmill inte lägger på något valutaväxlingspåslag på transaktioner i annan valuta, gäller VISAs valutaväxlingskurs. Genom länken nedan har du möjlighet att använda VISAs valutakalkylator för att kunna se en transaktions totala avgift som VISA tillämpar i förhållande till Europeiska centralbankens växelkurs.

Till VISA:s hemsida

Open banking

En annan förändring innebär att du kommer att kunna ge en tredjepartsaktör tillåtelse att initiera kontoöverföringar samt samla in och sammanställa kontoinformation från ditt bankkonto hos oss på Northmill. Precis som för alla andra banker så är Northmill, med ditt medgivande, skyldig att dela med sig av information till tredjepartsaktörer. Du måste alltid ge ditt medgivande för att använda tredjepartsaktörernas tjänster. Om du inte vill använda tjänster från tredjepartsaktörer kan du fortsätta att se din kontoöversikt i Northmills app eller på mina sidor som vanligt.

EU-kommission har tagit fram en broschyr om bankkunders rättigheter när man gör betalningar i Europa. Du finner broschyren här. Vill du veta mer om PSD2? Information från EU-kommissionen om PSD2 hittar du på deras svenska webbplats.

Daglig statistik kommer att publiceras kvartalsvis

Developer portal

Northmill kommer att använda sig av en lösning för token.io för dela AIS- och PIS-information. Du kan redan nu välja att integrera till denna lösning (se instruktionerna under Developer Portal).

Om du är intresserad av att ta del av kontoinformation redan nu - var vänlig fyll i formuläret för att integrera mot Northmills gränssnitt så återkommer vi med dokumentation.