Ordlista

Styrränta & reporänta i Sverige

Reporäntan har bytt namn till styrräntan detta för att namnet mer speglar räntans syfte. Räntans syfte samt funktion är fortsatt densamma.

Vad är styrräntan?


Styrräntan är den ränta som Sveriges riksbank sätter och använder för att påverka ekonomin i landet. Styrräntan hette tidigare reporäntan.


Styrräntan är nu den högsta den varit på 14 år.

Styrräntan

Källa: Riksbanken

 

Hur påverkar styrräntan inflationen?

Styrräntan är en av Riksbankens viktigaste verktyg för att påverka inflationen. När centralbanken höjer styrräntan blir det dyrare för banker att låna pengar från centralbanken, och de i sin tur höjer då sina egna räntor för att fortsätta tjäna pengar. Detta leder ofta till att det blir dyrare för hushåll och företag att låna pengar, vilket kan minska efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin.

En minskad efterfrågan påverkar i sin tur priserna. Om efterfrågan sjunker, minskar också produktionen och priserna kan pressas nedåt. Detta kan leda till att inflationen minskar och att ekonomin svalnar av. Genom att höja styrräntan kan centralbanken alltså försöka minska inflationen i ekonomin.

Det är dock viktigt att notera att styrräntan inte är den enda faktorn som påverkar inflationen i en ekonomi. Andra faktorer som tillgång och efterfrågan på varor och tjänster, internationell handel, arbetsmarknadsförhållanden och produktionskostnader kan också spela en roll.

 

Hur påverkar styrräntan mig som privatperson?

1. Räntan på dina lån: Om du har lån med rörlig ränta, till exempel bolån, kan styrräntan påverka räntan du betalar på ditt lån. Om centralbanken höjer styrräntan kan det leda till att även din ränta höjs och att du får högre lånekostnader. Om centralbanken sänker styrräntan kan det istället leda till att din ränta sjunker och att du får lägre lånekostnader.

2. Avkastning på dina sparade pengar: Styrräntan påverkar även avkastningen på dina sparade pengar. Om styrräntan höjs kan det leda till högre räntor på sparade pengar, till exempel på sparkonton eller räntefonder. Om styrräntan sänks kan det istället leda till lägre räntor och därmed lägre avkastning på dina sparade pengar.

3. Konsumtion och inflation: Styrräntan påverkar även inflationen och konsumtionsmönster i ekonomin, vilket kan påverka priser på varor och tjänster som du konsumerar. Om styrräntan höjs kan det minska inflationen och göra det dyrare att låna pengar, vilket i sin tur kan minska din konsumtion. Om styrräntan sänks kan det i stället öka inflationen och göra det billigare att låna pengar, vilket kan öka din konsumtion.

Sammanfattningsvis kan styrräntan påverka din ekonomi på flera sätt, både genom dina lån och din avkastning på sparade pengar, samt genom att påverka inflationen och konsumtionsmönster i ekonomin som helhet.