Ordlista

Skuldsanering

Skuldsanering är när en skuldsatt person helt eller delvis slipper skyldigheten att betala sina skulder, men det beviljas inte alla och i synnerhet inte utan krav. Här är vad som gäller.

Vad är skuldsanering?

Anta att en person är skuldsatt och inte har möjlighet att betala skulderna. Då avgör Kronofogden om han eller hon får skuldsanering eller inte.

Skulle personen beviljas behöver denne inte betala hela eller delar av skulderna.

Här räcker det inte med att ha problem med att betala eller väldigt höga skulder, utan krav måste uppfyllas för att detta ska beviljas.

De två viktigaste bitarna är skulderna i sig och möjligheten att betala dem samt att skuldsaneringen är rimlig (skälig).

Vad krävs för skuldsanering?

Bland 400 000 skuldsatta svenskar är det endast 28 000 som har beviljats skuldsanering, trots att samtliga är inskrivna hos Kronofogden.

Myndigheten ifråga gör en enskild bedömning och utgår från storleken på skulden, din ålder, utbildning, eventuell sjukdom och arbetslöshet samt nuvarande och framtida inkomster.

Följande krav tittar Kronofogden också på:

✓ Du är skuldsatt och kan inte betala tillbaka under lång tid (vanligen 10-15 år)

✓ Du har inte näringsförbud för tillfället

✓ Du är folkbokförd i Sverige

✓ Du har inte fått skuldsanering tidigare

✓ Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden

Vad händer sedan?

Med detta som utgångspunkt gör alltså Kronofogden en bedömning för det specifika ärendet och den specifika personen.

De tittar på skulderna och möjligheten att betala dem, hur stora de är i förhållande till din ekonomi och fokuserar främst på tre områden.

De tar hänsyn till hur och varför skulderna uppkommit, att du har gjort vad du kan för att betala dem och huruvida du är aktiv i ansökan om Kronofogden har frågetecken att räta ut.

Skulle man beviljas skuldsanering får man en plan för hur räkningarna, alltså skulderna, ska betalas under en femårsperiod. Då lever man på existensminimum och sedan är man skuldfri.

Handläggningstiden för ansökan är vanligtvis runt fem veckor och noterbart är att om du blir beviljad får du en betalningsanmärkning när skuldsaneringen inleds.

Tips till dig med skuldsanering

Skulle du beviljas skuldsanering finns ett antal saker du kan ha i åtanke. Det första är att inte dra på dig fler skulder under femårsperioden.

En annan sak är att du behöver meddela Kronofogden ifall din ekonomi förändras, så att myndigheten kan ändra betalningsplanen.

Som tidigare nämnt är det svårt, närmast omöjligt, att få skuldsanering två gånger. Se därför till att sköta det rätt om du blivit beviljad en gång.

Notera också att det händer att vissa skulder inte ingår i skuldsaneringen. Dessa ska du i så fall fortsätta betala. Du ska även fortsätta betala dina vanliga kostnader, som el, telefon och hyra.