Ordlista

Skuldebrev

Mellan låntagare och långivare fungerar ett skuldebrev som ett bevis på lånet och vad som gäller i form av ränta och villkor.

Vad är ett skuldebrev?

När två parter ingår avtal och en skuld uppstår är skuldebrevet kvittot och beviset på att lånet existerar och vad som gäller.

Hur mycket ena parten har lånat, vad räntan uppgår till och på vilket sätt pengarna ska betalas tillbaka är delar av detta skuldebrev.

Ett skuldebrev kan upprättas mellan två privatpersoner eller mellan exempelvis en bank eller annan långivare och en privatperson.

Varför behövs skuldebrev?

Anta att du väljer att låna ut 50 000 kr till en vän. Därefter hamnar ni i konflikt med varandra och vännen vägrar betala tillbaka.

Då kan skuldebrevet hjälpa rejält. Där står det nämligen, svart på vitt, att ett lån finns och att vännen är skyldig att återbetala.

Det står angivet hur mycket han eller hon ska betala i ränta, om det är så, samt när vännen senast ska betala tillbaka pengarna.

Är det så att du tagit lån från en bank - kanske ett bolån - bevisar skuldebrevet att lånet finns och vilka villkor som gäller.

Skuldebrev fungerar mer eller mindre som en trygghet för båda parter och som en juridisk grund att luta sig mot.

Vad gäller när ett skuldebrev finns?

I grund och botten utgår man från lagen om skuldebrev och konsumentkreditlagen när det kommer till skuldebrev.

Om du lånar pengar från en bank behöver banken följa god kreditgivningssed och även skriva ut den effektiva räntan på ett tydligt sätt.

Skulle banken justera räntan behöver det framgå i avtalet er emellan.

Ett annat scenario är att du och din sambo går skilda vägar och att ni har skrivit under ett samboavtal. Då kan ett skuldebrev komma in i bilden.

Anta att ni har köpt en bostadsrätt, men att du har betalat mer i kontantinsats. Då kan skuldebrevet klargöra vad som gäller när ni säljer bostadsrätten.

Det kan ange att du får mer pengar eftersom du har betalat mer, vilket samboavtalet och skuldebrevet tillsammans intygar.

Vilka skuldebrev finns?

Man skiljer mellan två typer av skuldebrev, nämligen enkelt och löpande.

Ett enkelt skuldebrev är utställt till en specifik juridisk person. Skulle långivaren vilja skriva över skuldebrevet på någon annan måste låntagaren godkänna det.

Vid ett löpande skuldebrev, som inte är utställt på ena specifik person, behöver dock inte låntagaren informeras. Här skiljer man på två typer av löpande skuldebrev.

Finns ett innehavarskuldebrev kan den som äger skuldebrevet kräva att låntagaren betalar tillbaka pengarna till honom eller henne, i egenskap av att vara den nuvarande ägaren.

Finns ett orderskuldebrev behöver den som äger skuldebrevet bevisa att han eller hon har tagit över skuldebrevet från den som tidigare ägde det.

Värt att veta är att ett löpande skuldebrev fungerar som en sorts värdepapper.

Vad ska jag tänka på?

Om du ska låna pengar är det viktigt att tänka på din ekonomi och förmåga att betala tillbaka inom en snar framtid.

Om du ska låna ut pengar behöver du känna att du kan leva utan det beloppet, fram tills du får tillbaka pengarna.

Glöm inte att det inte behöver finnas ränta i bilden. Det är låntagare och långivare som bestämmer detta.

När ni väl har skrivit under skuldebrevet fungerar det som ett bindande avtal och därmed som en form av trygghet.

Du behöver ingen jurist för att upprätta eller skriva under ett skuldebrev, men se till att klargöra villkoren i förväg.

Apropå klargöranden är det värt att känna till följande: Låntagaren kallas gäldenär, långivaren kallas borgenär och revers är ett annat ord för skuldebrev.

Tänk också på att när skulden är betald kan detta noteras på skuldebrevet. Sedan kan låntagaren få det och förstöra det, för att understryka att skulden är betald.