Ordlista

Samboavtal

Ett samboavtal passar utmärkt för dig som vill klargöra vad som gäller mellan dig och din partner vid en eventuell separation.

Vad är samboavtal?

Anta att du bor ihop med din partner i en bostadsrätt och att ni inte är gifta eller har några planer på att göra det. Då kan samboavtal vara passande.

Här anger ni vad som gäller om ni skulle gå skilda vägar. Är det så att ni separerar finns ert samboavtal som en juridisk grund att utgå från.

På så vis behöver inte ord stå mot ord ifall ni hamnar i den sitsen. I stället anger ert samboavtal vad ni kommit överens om.

Ett samboavtal är gratis och kan upprättas av dig och din partner, för att sedan signeras skriftligt.

Om det är så att ni inte har signerat ett samboavtal gäller sambolagen.

Varför ska man skriva samboavtal?

Det är givetvis upp till var och en om man vill skriva samboavtal eller inte, men som ovan nämnt är den stora fördelen klargörandet.

Ert samboavtal minskar risken för bråk och oenigheter, och ser till att ni svart på vitt är medvetna om vad som gäller.

Av naturliga skäl är ett samboavtal ett bra alternativ ifall ni inte gifter er och därmed inte omfattas av äktenskapliga ramar.

Det kan också vara bra att kombinera ett samboavtal med ett skuldebrev, inte minst om ni köpt en bostad ihop.

Ponera att du betalade mer än din partner när ni köpte bostaden och att det nu är dags att sälja den.

Ett skuldebrev kan då ange att du har rätt att få mer av pengarna vid en försäljning.

Hur fungerar sambolagen?

Ett samboavtal inkluderar vilka egendomar som ska delas upp vid en eventuell separation, men om inget sådant finns gäller sambolagen.

Sambolagen finns att utgå från ända sedan den 1 januari 1988. Den anger inte minst vad som gäller vid olika scenarier.

Skulle ni separera får den svagare parten en form av skydd, vilket ersätter det faktum att man inte är gifta.

Men det är inte alltid man håller med som par, utan i stället vill man ömsesidigt se till att någonting inte inkluderas vid en separation.

Ett exempel är att när det är dags för bodelningen och man inte vill att en viss bostad ska räknas in i sammanhanget. Då kan man upprätta ett samboavtal.

På så vis kan man ange vem som får behålla huset eller bostadsrätten om man separerar, vilket lämnar mindre utrymme för tolkning.

När kan man skriva samboavtal?

Ponera att du och din partner har flyttat ihop, men att du har köpt tv:n, soffan, matbordet och annat av relativt högt värde.

Du vill inte ta risken att allt detta ska delas upp lika om ni går skilda vägar. Då kan det vara läge att skriva ett samboavtal.

Snarare än att utgå från sambolagen sätter man helt enkelt sina egna bestämmelser kring vad som händer vid en separation.

Samboavtalet anger då fördelningen - och då är det upp till er att diskutera, baserat på vem som har betalat för ägodelar, bostaden och annat.

Notera att samboavtalet inte alltid går före sambolagen. Om du exempelvis har särskilda skäl att behålla bostaden kan det bli så, oavsett vad ni angett i avtalet.

Vad inkluderas i sambolagen?

Om vi tittar på sambolagen och antar att du och din partner separerar skiljer man på vad som är och inte är samboegendom.

Det ni har skaffat för gemensamt bruk - såsom möbler, tvättmaskin, torktumlare, gardiner eller köksredskap - räknas som samboegendom.

Annat är det om du har köpt kläder, klocka, dator eller kanske en bil för eget bruk. Dessa delas inte upp när ni separerar, om man utgår från sambolagen.

När gäller samboavtal?

Du behöver inga vittnen för att ett signerat samboavtal ska vara giltigt, även om det i vanlig ordning är fördelaktigt.

Det som behöver göras är att avtalet upprättas skriftligt. Det räcker inte med att komma överens muntligt.

Därefter behöver både du och din partner skriva under. Skulle ni uppdatera avtalet gäller den senaste versionen.

Notera att för att en uppdatering ska räknas som giltig behöver ni båda vilja genomföra den och ändra skriftligt.

Ni kan upprätta avtalet i två exemplar varav vardera part får varsin. Dessa kan sedan förvaras på ett säkert ställe.

Vad mer behöver jag veta?

Saker du har köpt innan du och din partner flyttade ihop räknas inte som samboegendom och ska därför inte delas upp vid separation.

Skulle det vara så att du flyttar in i en lägenhet som din partner redan äger inkluderas den inte heller om ni delar upp.

Pengar på ditt bankkonto kan inte delas upp via ett samboavtal och inte heller mobiltelefon, företag eller något du ärvt eller fått i gåva.