Ordlista

Räntelagen

Om inget annat är överenskommet gäller räntelagen och innefattar bland annat reglering kring dröjsmålsränta och betalningsvillkor.

Vad är räntelagen?

Om du är ett företag som säljer något till en kund anger räntelagen vad som gäller vid betalning och försening.

Räntelagen gäller om du inte har angett en viss ränta, i det här fallet dröjsmålsränta, ifall kunden inte betalar i tid.

Då kan du utgå från räntelagen, addera åtta procent på referensräntan och därmed få fram dröjsmålsräntan.

Referensräntan ligger just nu på 0,5 % och därmed kan du, med räntelagen som grund, ange 8,5 % i dröjsmålsränta.

När gäller inte räntelagen?

Nu antar vi i stället att du som företagare och kunden har kommit överens om en särskild ränta.

Den står tydligt angiven på fakturan och båda parter är ense om att den gäller ifall kunden inte betalar i tid.

Då är det alltså denna ränta som gäller och man behöver inte utgå från räntelagen, som man annars hade gjort.

Hur räknar man ut dröjsmålsränta?

Tidigast 30 dagar efter att du skickat fakturan kan du ta ut dröjsmålsränta och även skicka en påminnelseavgift på 60 kr vid försening.

Vi ponerar att fakturan ligger på 10 000 kr, att du lagt på 8 % samt referensränta och att kunden är fem dagar försenad.

Då kan du utgå från följande uträkning:

Steg 1: Få ut 8,5 % av 10 000 kr. Det blir 850 kr.

Steg 2: Multiplicera 850 med antalet försenade dagar och dela med 365 (antalet dagar per år). Det blir 11,64 kr - vilket är dröjsmålsräntan i kronor.

Finns det undantag?

Räntelagen gäller alltså om inget annat anges, men även om båda parter kommit överens om annat gäller det inte alltid.

I regel handlar det om att de bitar som gynnar kunden, eller låntagaren, inte kan avtalas bort.

Skulle personen drabbas av sjukdom, ofrivillig arbetslöshet eller dylikt kan dröjsmålsräntan falla bort.

Apropå sjukdom och arbetslöshet kan du som Northmill-kund teckna försäkring, som tar över ditt lån eller kredit hos oss om något sådant inträffar.