Ordlista

Lagfart

Lagfart är beviset på att du äger en fastighet. Du betalar stämpelskatt på 1,5 % av köpeskillingen eller 1,5 % av taxeringsvärdet samt 825 kr i expeditionsavgift.

Vad är lagfart?

När du köper en fastighet ska du ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Lagfarten är nämligen beviset som intygar att du äger fastigheten. 

Lagfarten innefattar information om kostnaden för fastigheten, den så kallade köpeskillingen, hur köpet har genomförts och vem som är ägare.

Även kontraktet eller en annan form av köpehandling ska ingå, såväl som historik om fastigheten för full överblick om dess tidigare ägare.

Varför behövs lagfart?

Precis som med allt annat är det bra att ha bevis eller intyg på något, vilket gör att lagfarten är en viktig pusselbit när du köper fastighet.

Den är välbehövlig om du behöver intyga att du äger fastigheten, exempelvis mot banker ifall du vill ansöka om ett lån med fastigheten som säkerhet.

Vad kostar lagfart?

Kostnaderna är egentligen uppdelade i två. Du betalar 825 kr i expeditionsavgift till Lantmäteriet, oberoende av fastighetens kostnad eller värde.

Du betalar också stämpelskatt, som uppgår till antingen 1,5 % av köpeskillingen eller - om denna är högre - 1,5 % av taxeringsvärdet.

Om fastigheten kostar tio miljoner kan du räkna ut stämpelskatten så här: 10 000 000 x 0,015 = 150 000 kr. Addera 825 i expeditionsavgift. Lagfarten kostar 150 825 kr.

När behövs lagfart?

Kort och gott behöver du lagfart vid köp av villa, radhus eller en annan sorts fastighet, men i bostadsrättshus är det hela huset som betraktas som fastighet.

Därför behöver du ingen lagfart när du som ny bostadsrättsinnehavare köpt en bostad, utan det är din förening som ansvarar för den.

När du dock behöver lagfart är du skyldig att ansöka om den inom tre månader från att du har signerat avtalet. Handläggningstiden är omkring 21 dagar.

Behöver jag något mer än lagfart?

Glöm inte att det är en process att köpa fastighet. Förutom att betala kontantinsats behöver du också ett pantbrev.

Det fungerar som en säkerhet för ett bolån när du ska köpa bostad och intygar att själva fastigheten är satt i pant hos banken.

Kan du inte betala räntan på lånet kan banken hänvisa till pantbrevet och kräva att du säljer den pantsatta bostaden.

Så ansöker du om lagfart

Du kan antingen använda Lantmäteriets e-tjänst eller skicka in din ansökan via post, där det förstnämnda förutsätter att du har e-legitimation.

I så fall ska du skicka med elektroniska kopior av originalhandlingarna, vilket omfattar eventuella fullmakter och medgivanden samt den bifogade förvärvshandlingen.

Med andra ord kan du skanna eller fotografera dessa och skicka dem, samtidigt som du intygar att det är just kopior till originalhandlingarna.

Notera att förvärvshandlingen måste signerades skriftligen och kan alltså inte signeras via exempelvis BankID.

Vill du skicka in allt via post är det däremot originalhandlingarna som gäller. Ansökan skickas till Lantmäteriet fastighetsinskrivning i Norrtälje.