Ordlista

Konsumentköplagen

När en privatperson köper en vara av ett företag gäller konsumentköplagen. Den anger villkoren och vad som gäller.

Vad är konsumentköplagen?

För att reglera vad som gäller när en näringsidkare säljer en vara till en privatperson finns konsumentköplagen som grund att utgå från.

Hit räknas att privatpersonen har tre års reklamationsrätt, att näringsidkaren ansvarar för ursprungliga fel och rätt att kräva skadestånd.

Oavsett om du är privatperson eller företag anges dina rättigheter och skyldigheter i konsumentköplagen. 

Vad har jag rätt till?

Anta att du är en privatperson som bestämt dig för att köpa en ny tv. Du kliver in i din favoritbutik och införskaffar den med ditt bankkort.

Enligt konsumentköplagen har du rätt till en vara, i detta fall en tv, som motsvarar beskrivningen av den, samtidigt som prissättningen återges korrekt.

Du kommer hem, packar upp och märker att tv:n flimrar när du slår på den. Den är helt enkelt bristfällig och motsvarar inte beskrivningen i det avseendet.

Då har du rätt att lämna tillbaka den och få pengarna tillbaka. Du har oftast också en garanti på varan. Under garantitiden kan du få tv:n fixad eller få en ny.

Vi ponerar att drygt två år har passerat och du upptäcker ett fel, som du betraktar som ett ursprungligt fel, och du går tillbaka till butiken.

Mot bakgrund av konsumentköplagen har du reklamationsrätt i tre år. Därför kan du, hos butiken, klaga på ett fel i tv:n.

Vems fel är det?

Om vi dyker djupare i “ursprungligt fel” handlar det om någonting som inte är i dina händer, någonting som du inte förorsakat.

Även om det visar sig att detta fel uppenbarar sig efter två år är det butiken som ska ta ansvar för det om det är ett ursprungligt fel.

Kanske stod det att tv:n ska inkludera en viss applikation, men gör inte det. Då har du rätten på din sida - även om du kanske borde ha noterat det efter två dagar snarare än två år…

Tillsammans med butiken kommer du överens om hur det ursprungliga felet kan åtgärdas. Vill du ha en ny tv, eller att den befintliga fixas på något sätt?

Skulle butiken hävda att det inte går att fixa tv:n och att man inte heller kan ge dig en sprillans ny kan du i stället få pengarna tillbaka.

Har jag rätt till skadestånd?

Säg att du med denna tv hade tänkt skulle hålla en presentation dagen därpå.

Det visar sig dock att du inte kan koppla upp din dator eller mobiltelefon till tv:n, trots att det tydligt stod att det skulle vara möjligt.

Då har du rätt att kräva skadestånd för att du, exempelvis, har tvingats ta ledigt dagen därpå och åka till butiken för att åtgärda problemet.

Det kan ju vara så att du också har fått lägga en ordentlig summa på drivmedel och då har du rätt att kräva ersättning till det också.

Det viktiga att ta med sig här är att vara rimlig i sina ersättningskrav. Dessa bör vara skäliga och ska gå att bevisa med diverse underlag.

Kan företaget försämra villkoren?

Det enkla svaret är nej. Konsumentköplagen går inte att kompromissa om, vilket bland annat innefattar reklamationsrätten.

Du har enligt lag rätt till tre års reklamationsrätt. Företaget kan därför inte ge dig ett eller två år - men kan däremot ge dig fyra.

Du kan nämligen inte få sämre villkor än vad lagen anger, men du kan få bättre sådana om företaget väljer att erbjuda det och du accepterar.

Skulle du och företaget vara oense kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Det gäller om företaget, helt eller delvis, sagt nej till det du kräver eller inte kommit med något svar över huvud taget.

Det gäller också om ni inte är överens och beloppet är minst 500 kr. Det ska ha passerat ett år från det att du klagat hos företaget till att du gör anmälan.

En digital värld

Sedan den 1 maj 2022 innefattas också digitala tjänster och innehåll av konsumentköplagen.

Hit räknas molnbaserad lagring av dina filer, bilder, videos eller dylikt, såväl som olika applikationer eller spel.

Som lagen ordagrant lyder: "digital tjänst: en tjänst som gör det möjligt för konsumenten att skapa, bearbeta, lagra eller få tillgång till uppgifter i digital form, eller att utbyta uppgifter eller interagera på annat sätt med uppgifter i digital form som laddas upp eller skapas av konsumenten eller av andra användare av tjänsten."

Gäller konsumentköplagen i alla lägen?

Nej, om det är så att du köper varor av en privatperson, handlar till ditt företag eller köper en bostad gäller inte konsumentköplagen.

När den väl gäller är det, som nämnt, varor som avses. Det kan vara mobiler, kläder, bilar, elektronik - eller en tv.

Notera att konsumentköplagen också gäller när du köper på rea eller när du köper varor som är begagnade.

Vad ska jag tänka på?

Vi antar att du är konsument, en privatperson, och här har tagit del av vad som gäller i konsumentköplagen. Här är ett par saker att ha i åtanke.

Visserligen kan det vara så att företaget har fel och du har rätt, vilket kan innebära att du har rätt att klaga på det ena eller det andra.

Dock har du som konsument också ett ansvar. Till att börja med är det viktigt att du själv granskar varan och tar en titt på dess kvalitet.

Kika även på villkoren och vad som står angivet. Stämmer det överens med vad du faktiskt köper eller inte?

Att vara skälig i sina eventuella ersättningskrav är också ett gott råd. Det kan vara en bra idé att sätta sig i företaget sits för att få ett annat perspektiv.

Glöm heller inte att när du köper en vara ska du betala för den förr eller senare, oavsett om du väljer att betala allt direkt eller via avbetalning.

I slutändan går allt helt enkelt åt båda håll. Tack vare konsumentköplagen har både privatperson och företag sina rättigheter respektive skyldigheter.