Ordlista

Insättningsgaranti

Statens insättningsgaranti ger upp till 1 050 000 kr tillbaka om banken går i konkurs och upp till 5 miljoner i särskilda fall.

Så fungerar statlig insättningsgaranti

Den statliga insättningsgarantin infördes 1996 för att öka stabiliteten på finansmarknaden. I korthet innebär garantin att du får tillbaka dina sparpengar om banken eller låneinstitutet skulle gå i konkurs.

Tidigare fanns alltid risken att du blev av med dina pengar vid eventuell konkurs. Banker är i grunden som vilka företag som helst och kan också gå i konkurs. Därför ansåg staten att det var förenligt med en risk att placera sina pengar i en viss bank. Numera anser staten att bankerna har ett större ansvar.

Regelverket och kraven som reglerar bankerna har därför skärpts när det gäller bland annat kapitaltäckningskrav. Samtidigt tar staten också ett större ansvar för att undvika stora störningar i samhället om en bank skulle få ekonomiska problem.

Insättningsgarantin baseras på ett EG-direktiv och ett liknande skydd finns i andra EU-länder. Syftet är att spararna inte ska ta ut sina pengar från bankerna i tider av finansiell oro. Efter finanskrisen 2008 höjdes taket för insättningsgarantin ytterligare.

Idag gäller insättningsgarantin för belopp upp till 1 050 000 kronor. Före den 1 juli 2016 var beloppet 100 000 euro, men det ansågs tydligare att redovisa garantin i svenska kronor.

Pengarna ska betalas ut till kunden inom 20 arbetsdagar efter att banken gått i konkurs eller från den dag Finansinspektionen beslutat att garantin ska gälla. Det är Riksgälden som ska genomföra utbetalningen till kunden.

Insättningsgarantin finansieras genom insättningsgarantifonden, som i sin tur får pengar genom medlemsavgifter från de anslutna låneinstituten. Det är alltså bankerna själva, tillsammans med staten, som betalar för insättningsgarantin. Det innebär att det i förlängningen är bankens kunder och skattebetalarna som står för notan.

När gäller insättningsgarantin?

En bank eller annat låneinstitut kan inte välja om det vill vara anslutet till insättningsgarantin. Konton som är under tillsyn av Finansinspektionen omfattas automatiskt av insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr. Däremot finns det sparinstitut som inte omfattas av garantin och som enbart är registrerade av Finansinspektionen.

Myndigheten utövar ingen tillsyn över dessa bolag och de slipper många av de hårda krav som gäller för banker och kreditmarknadsbolag.

Taket för insättningar på konton som inte omfattas av insättningsgarantin är därför 50 000 kr. De här bolagen kan ofta erbjuda betydligt högre ränta än bankerna, men skulle de gå i konkurs har du förlorat pengarna.

En vanlig sparare behöver i regel inte grubbla över detaljerna i insättningsgarantin. Pengarna hos banken är garanterade och det finns ingen anledning att oroa sig. Om du är osäker på vad som gäller vid en bankkris, kontrollera med din bank.

Bra att veta är att insättningsgarantin gäller per person. Skulle du ha flera sparkonton får du inte mer pengar tillbaka vid en konkurs. Garantin gäller endast per kund och per låneinstitut.

Sedan den infördes 1996 har utbetalning från insättningsgarantin skett vid tre tillfällen i Sverige. Om du har ditt sparande hos en filial till ett utländskt institut i Sverige, eller hos ett dotterbolag till ett svenskt institut i utlandet, omfattas ditt sparande troligen av ett annat lands insättningsgaranti.

För den som förlorat värdepapper gäller investerarskyddet. Det gäller när ett institut gått i konkurs och du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Du kan då få ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut. Ersättningen avgörs av marknadsvärdet på värdepappren.

Sprid ut pengarna om du sparar mycket

Är du en storsparare? Då är det klokt att sprida ut dina pengar över konton i flera banker. Insättningsgarantin gäller för belopp upp till 1 050 000 kr i varje enskilt låneinstitut. Om du sparat 1 050 000 kr över flera banker, vardera, får du tillbaka det för varje bank som går i konkurs.

Hos oss kan du öppna sparkonto med statlig insättningsgaranti. Det första du gör är att öppna ett sådant med rörlig ränta. Därefter kan du, om du vill, öppna ett med fast ränta. Ett sparkonto med ränta och insättningsgaranti är alltid ett klokt val.

Som med alla tillgångar är det ofta klokt att sprida riskerna. Den som vill investera mer aggressivt kan placera pengarna i något av de sparkonton som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

De så kallade inlåningsbolagen erbjuder alltså ibland räntor på upp emot 10 %, men då är högsta insatta belopp 50 000 kr. Dock kan du även här sprida ut pengarna över flera inlåningsbolag för att maximera räntan, men tänk på att dina pengar inte är skyddade vid en eventuell konkurs.