Ordlista

Existensminimum

När man genomgår en skuldsanering behöver man leva på existensminimum - det minsta beloppet per månad som man behöver klara sig på för en skälig levnadsnivå.

Vad är existensminimum?

Existensminimum är det belopp som krävs för att kunna överleva i en månad. Det som ingår i existensminimum är alltså det nödvändiga du behöver betala för, såsom boendekostnad, mat och sjukvård.

Socialstyrelsen och Kronofogden räknar tillsammans ut summan som behövs för att man ska klara av sina nödvändiga utgifter. 

Vem får existensminimum?

Alla svenska medborgare som är skuldsatta och går igenom en skuldsanering, eller av andra skäl har en svår ekonomisk situation, får leva på existensminimum.

Hur mycket får man i existensminimum?

Existensminimum beräknas månadsvis och beloppet du får beror på din situation. Beslutet är därför individuellt. På Kronofogdens hemsida kan du räkna ut ungefär hur mycket du skulle få i existensminimum. 

Vad ska existensminimum räcka till?

Beloppet du får ska först och främst täcka din boendekostnad. Det läggs även till ett normalbelopp som ska täcka allt annat utöver boendekostnaden. Normalbeloppet baseras på hur många som bor i hushållet och hur gamla de är.

Det här ska existensminimum räcka till:

- Boendekostnad
- Mat
- Kläder
- Telefoni
- El
- Försäkringar
- Hygienartiklar
- Internet
- Tillfälliga avgifter

Normalbeloppet kan påverkas av eventuella bidrag, såsom underhållsbidrag, studiebidrag och barnbidrag. Kostnaden av bidraget dras då av normalbeloppet och detsamma gäller för boendekostnaden. Om du får bostadstillägg eller bostadsbidrag minskar beloppet med det.

Vissa månader kan man råka ut för utgifter som inte ingår i existensminimum, men då kan man söka tillägg för dessa utgifter:

- Läkarbesök och medicin (endast tills du uppnått högkostnadsskyddet)
- Barnomsorg och underhållsbidrag
- Om du har speciell kost
- Glasögon
- Tandläkarkostnader
- Vägen till och från jobbet
- Barn du är försörjningsskyldig för

Om du känner att ditt existensminimum inte räcker till alla utgifter bör du alltid kontakta Kronofogden.