Ordlista

Dröjsmålsränta

Om en kund inte betalar i tid kan ett företag ta ut dröjsmålsränta, som en slags kompensation och tillägg för att betalningen är försenad.

Vad är dröjsmålsränta?

Anta att du är företagare och skicka faktura till kund. Du anger förfallodatum. Kunden betalar inte. Då kan du ta ut dröjsmålsränta.

Du kan själv ange räntan, men håll den inom rimliga ramar. Är det så att du inte har angett ränta kan du använda räntelagen som grund att stå på.

Via räntelagen kan du addera åtta procent på referensräntan för att få fram dröjsmålsräntan. Referensräntan anges en gång i januari och en gång i juli, varje år. 

I dagsläget ligger referensräntan på 0,5. Det innebär att du, om du inte har avtalat en annan siffra i förväg, kan ange 8,5 % i dröjsmålsränta.

När kan jag ta ut dröjsmålsränta?

Är det så att du och kund inte har avtalat något är det räntelagen som gäller. Mot bakgrund av den kan du ta ut dröjsmålsränta som tidigast 30 dagar efter skickad faktura.

Redan ett par dagar efter förfallodatum kan du också skicka en påminnelseavgift vid försening, 60 kr, så länge detta har framgått på originalfakturan.

Ett generellt tips om du i förväg skriver ut dröjsmålsräntan är att skriva ut den tydligt. Då är du både korrekt mot kunden, samtidigt som det är fördelaktigt vid en eventuell tvist.

Hela tanken med att ta ut dröjsmålsränta bottnar i att den ska täcka besväret för dig som företagare om din kund inte betalar i tid.

Så räknar du ut dröjsmålsräntan

Vi antar att du som företagare har skickat en faktura på 20 000 kr. Kunden är 20 dagar sen med betalning. Då räknar du ut dröjsmålsräntan så här:

1. Få ut 8,5 % av 20 000 kr, alltså:
0,085 x 20 000 = 1 700 kr

2. Multiplicera 1 700 med antalet försenade dagar och dela med 365 (antal dagar per år), alltså:
(1 700 x 20) / 365

3. Svaret är 93,15 kr - din dröjsmålsränta i kronor

Skilj mellan två typer

Det är värt att återigen understryka att det finns två olika sätt att ta ut dröjsmålsränta och skillnaden mellan dessa.

Å ena sidan kan du som företag, kanske i samspråk med kunden, ange räntan själv. Tänk då på att inte ta ut för hög sådan. Den ska vara skälig.

Å andra sidan finns räntelagen, som gäller om ni inte har kommit överens om en viss procentsats på dröjsmålsränta.