Ordlista

Avbetalning

Skillnaden mellan brutto och netto? Kort och gott är brutto ett belopp före skatter och avdrag, medan netto är beloppet efter skatter och avdrag.

Exempel på lön - brutto och netto

Anta att du ska på arbetsintervju. Du kommer överens med arbetsgivaren om en viss lön, 35 000 kr. Det är din bruttolön.

Vid löning tickar pengarna in på ditt konto - men först har det dragits skatter och avgifter. Därför är det en nettolön du får.

Om vi ponerar att du betalar 33 % i skatt har din bruttolön, 35 000 kr, mynnat ut i en nettolön på 23 450 kr.

Exempel på vinst - brutto och netto

Anta att du i stället driver ett eget företag och givetvis har som mål att tjäna mer pengar än vad du spenderar.

I slutet av räkenskapsåret ser du att din bruttovinst är två miljoner kronor, alltså vad du har tjänat utan avdrag och före kostnader.

Efter att ha tagit hänsyn till just avdrag och kostnader får du fram din nettovinst. Kanske faller 1,5 miljoner bort och nettovinsten är då 500 000 kr.

Vad betyder brutto och netto?

Orden härstammar från latinets “brutus” och “nitidus”, där det förstnämnda betyder “klumpig” eller “tung” och det sistnämnda “skinande” eller “vacker”.

“Brutto” och “netto” är italienska ord - precis som ursprunget till ordet “bank”. Det sägs nämligen härstamma från “banca”, som betyder “bänk” eller “bord”.

Hur blir brutto netto?

Vad är det som egentligen dras av när bruttolön blir nettolön för en privatperson? Vilka skatter är det som gäller innan lönen tickar in på kontot?

Först och främst betalar du kommunal- och landstingsskatt, som går till allt från sjukvård och kollektivtrafik till skola och kulturverksamheter.

Du betalar också statlig skatt (mer om du tjänar mycket) för att därmed finansiera andra bitar i samhällspusslet, som polis, infrastruktur och försvar.

Samtidigt betalar du public service-avgift (tidigare tv- och radioavgift) som numera är inbakad i skatten och även begravningsavgift och kyrkoavgift, om du är medlem i Svenska kyrkan.