Ordlista

Amortering

Amortering är beloppet du betalar av på ditt lån eller din skuld. Du betalar det ihop med räntan vid varje betalningstillfälle.

Vad är amortering?

Om du har tagit ett lån, exempelvis ett bolån, är du skyldig att betala tillbaka. Beloppet du betalar vid varje betalningstillfälle, ihop med räntan, kallas amortering.

Beroende på vad som är överenskommet kan det bli en rak amortering eller ett annuitetslån. Längre ner går vi igenom vad som menas och skillnaderna mellan dem.

Utifrån din amorteringsplan betalar du av ditt lån - din skuld - och i normala fall är det en del av lånet som betalas tillbaka. Det kan också vara så att du betalar hela på en gång.

Varför amortering?

Har du någon gång köpt något på avbetalning, såsom en tv eller en mobiltelefon, där du behöver betala en viss summa varje månad?

I de flesta fall är du skyldig att betala tillbaka ditt lån vid ett bestämt tillfälle, bit för bit. Oftast är det per månad, men det kan också vara per kvartal.

Du ska betala tillbaka dels för att överenskommelsen - såsom amorteringsplanen - säger det, dels för att skulden ska bli lägre och lägre vid varje betalning.

Är det så att du också betalar ränta betalas ofta amorteringen och räntan samtidigt. Amorteringen är en del av pengarna du lånat. Räntan är det som läggs på för att du har beviljats lånet.

Rak amortering

Som vi nämnt ovan skiljer man mellan rak amortering och annuitetslån, som båda fungerar som modeller för att räkna ut hur mycket du ska betala vid varje tillfälle.

Med rak amortering menas att du betalar av en fast summa varje gång. Samtidigt betalar du ränta, som baseras på skulden. Ju mer du betalar, desto mindre blir skulden.

Därför sjunker också kostnaden för räntan vid en rak amortering. I början är summan hög eftersom skulden är hög, vilket du bör ta hänsyn till när du planerar din ekonomi.

Annuitetslån

Skulle det i stället vara ett annuitetslån som gäller sjunker inte din kostnad vid varje tillfälle. Å andra sidan är den heller inte större i början.

Amorterar du varje månad ändrar sig inte din totala månadskostnad, alltså för ränta och amortering, förutsatt att inte heller räntan ändras.

Med den här modellen betalar du i början mer i ränta och mindre i amortering. Mot slutet betalar du mer i amortering och mindre i ränta.

Vilken ska jag välja?

Vill du steg för steg sänka dina månadsbetalning, samtidigt som du vill bli av med lånet och faktiskt har råd att betala en hel del i början? Då kan du välja rak amortering.

Vill du hellre betala samma summa varje månad och kanske inte kan betala mycket i början? Då kan du välja annuitetslån - även om det innebär att totalkostnaden för lånet blir högre.

Amorteringskrav

Anta att du har tagit ett bolån. Det lånet får inte överstiga 85 procent av vad bostaden kostar. Om belåningsgraden är över 70 procent ska du amortera 2 procent per år av det du har lånat.

Om belåningsgraden är över 50 procent och som maximalt 70 procent ska du däremot amortera 1 procent per år av det du har lånat. Du behöver inte amortera om du har lånat under 50 procent.

Nu ponerar vi att du har lånat 2 miljoner kronor, till en bostad som kostar 2,5 miljoner. Då har du alltså lånat 85 procent av bostadsvärdet, vilket innebär att du ska amortera 2 procent av skulden per år.

I pengar innebär det 40 000 kr per år, alltså 3 333 kr per månad. Detta betalar du i amortering - utöver räntan - ända tills din belåningsgrad är nere på 70 procent.

Det kan bli så att du inte omfattas av amorteringskravet om du och banken når en överenskommelse. Har du giltiga skäl kan du därför höra med banken om det är möjligt.