Ansvar på Northmill Bank

Övervakning & samtycke

Northmill Bank agerar med översyn av Finansinspektionen. Northmill samtycker till Lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) och förhåller sig även till konsumentverkets regelverk. Riskbedömning, säkerhet och samtycke är inbyggt i alla våra processer, och våra kunder ska alltid känna sig säkra och trygga när de använder våra produkter. Det gäller även digital säkerhet, som är och förblir en av våra största prioriteringar. Vi använder modern teknik för att försäkra oss om att våra kunders data lagras på ett säkert sätt.

Regler för penningtvätt

Northmill binder sig till att följa penningtvättslagen under EU direktivet 2013/0025 (COD). Lagen avser ett flertal lagar, förordningar och rutiner med avsikt att förhindra brottslig verksamhet. För att förhindra brottslighet är finansiella institut skyldiga att övervaka sina kunders transaktioner. Våra rutiner avser att förhindra att personer som bedriver penningtvätt och andra ekonomiska brott, använder Northmills produkter och tjänster.

Medlemmar av Swefintech

Northmill är medlem i Swefintech, Swedish Financial Technology Association. Syftet med organisationen är att utgöra en plattform för svenska aktörer inom fintech-branschen och prata med en enad röst. Swefintech vill samla den svenska fintech-industrin och skapa ett effektfullt genomslag inom området. Alla medlemmar i Swefintech arbetar med finansiell teknologi inom områdena betalningslösningar, vägledning och analys, lån utgivning, crowdfunding och handel, investeringar och kapitalförvaltning, såväl som rådgivning.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer