Vad vi menar med att ta ansvar

kort

Övervakning & Samtycke

Northmill Bank agerar med översyn av Finansinspektionen. Northmill samtycker till Lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) och förhåller sig även till konsumentverkets regelverk. Riskbedömning, säkerhet och samtycke är inbyggt i alla våra processer, och våra kunder ska alltid känna sig säkra och trygga när de använder våra produkter. Det gäller även digital säkerhet, som är och förblir en av våra största prioriteringar. Vi använder modern teknik för att försäkra oss om att våra kunders data lagras på ett säkert sätt.

Regler för penningtvätt

Northmill binder sig till att följa penningtvättslagen under EU direktivet 2013/0025 (COD). Lagen avser ett flertal lagar, förordningar och rutiner med avsikt att förhindra brottslig verksamhet. För att förhindra brottslighet är finansiella institut skyldiga att övervaka sina kunders transaktioner. Våra rutiner avser att förhindra att personer som bedriver penningtvätt och andra ekonomiska brott, använder Northmills produkter och tjänster.