Låna till kontantinsats

Northmill Kontokredit kan vara en bra lösning för dig som är i behov av att låna till kontantinsats. Ansök och få preliminärt besked direkt för att se om du har möjlighet att låna till kontantinsats.

Ansök om kontokredit

Varför behöver man låna till kontantinsats? 

Alla behöver givetvis inte låna till kontantinsats. Har du sparade pengar för att täcka den del av köpet som du behöver lägga in är det självklart det bästa alternativet snarare än att låna till kontantinsats.

I de fall där man är i behov av att köpa en ny bil, en båt eller en bostad och man vill ta ett förmånligt lån med säkerhet för delar av köpet kan man ibland dock inte ha tillräckligt med pengar.

Det kan också vara så att man inte vill lägga det buffertsparande man har, som man kan komma att behöva göra, eftersom banken eller långivaren oftast bara lånar ut till en viss procentsats av det objekt du vill köpa.

Då är ett alternativ att låna till kontantinsats - förutsatt att du klarar av månadskostnaden för ett sådant lån. Ett vanligt scenario som förekommer är att du vill köpa en bostad och behöver låna till kontantinsats.

Banken erbjuder dig nämligen ett bolån på upp till 85 % av det överenskomna priset (köpeskilling). Då behöver du som privatperson själv lägga de resterande 15 % som krävs för att fullborda köpet av bostaden.

Om bostaden exempelvis kostar 500 000 kronor kommer du behöva lägga in 75 000 kronor. Om du inte har de pengarna kan det vara ett alternativ att låna till kontantinsats för att möjliggöra köpet. 

Låna till kontantinsats – via vår kontokredit

Frihet

Flexibiliteten

En flexibel kontokredit där du bara betalar för det du använder
Flexible

Kreditgränsen

Låna till kontantinsats - med Northmill Kontokredit kan du få en kreditgräns på upp till 50 000 kronor
Get Money Back

Valmöjligheten

Välj din månadsbetalning, minst 3 % av utgående skuld

Prisexempel: Vid kredit om 50 000 kr till 12,9 % årsränta (rörlig) under ett år med 12 återbetalningar, en uttagsavgift om 195 kr samt en administrativ månadsavgift om 19 kr blir totalt belopp att återbetala 53 999 kr (4 500 kr per månad) och den effektiva räntan 15,4 %.

Låna till kontantinsats - Northmill Kontokredit

Med en kreditgräns upp till 50 000 kronor kan vår kontokredit användas som en flexibel buffert, där du endast lånar det du behöver och bara betalar för det du utnyttjar. Det är därför ett alternativ om du är i behov av att låna till kontantinsats.

Jag vill ansöka

Vanliga frågor och svar

När ska man ansöka om att låna till kontantinsats?

Det kan vara när du känner att du behöver slutföra ett köp av objekt där egen kontantinsats krävs och du själv inte har de medel som behövs. Du kan då ha gjort en egen kalkyl på om du klarar av totala kostnaden, alltså efter att du valt att låna till kontantinsats.

Vi vill betona vikten av att alltid sträva efter att göra en kalkyl och säkerställa att man klarar av att låna till kontantinsats.

Varför behövs en kontantinsats?

Låna till kontantinsats hit, låna till kontantinsats hit - varför behöver man egentligen låna till kontantinsats? Ofta är ett lån där det finns en säkerhet för lånet i form av bostad, bil och båt ett relativt förmånligt lån med låg ränta.

Det beror på att banken eller långivaren har en säkerhet för lånet i form av den bostad, bil eller båt du avser köpa. Det gör att risken för att banken eller långivaren ska förlora pengar blir betydligt lägre än i det fall där man tar ett lån utan säkerhet, som att låna till kontantinsats med hjälp av ett privatlån. Då finns inte något objekt som säkerhet för lånet.

För att banken eller långivaren ska anse att risken är förhållandevis låg mot den räntenivå som sätts behöver dock värdet av objektet vara högre än summan av lånet. Därför erbjuder banker och långivare oftast lån med säkerhet upp till en viss procentsats av objektets värde.

Resterande del är den del som kallas kontantinsats, vilket är den del du själv behöver gå in med. Det gör du antingen genom med egna medel eller lån utan säkerhet - alltså att låna till kontantinsats.

Vad är skillnaden på handpenning och kontantinsats?

Tillbaka till din bostad och de många begrepp som finns. Två av de vanligt förekommande när man ska köpa en bostad är handpenning och kontantinsats. Här reder vi ut skillnaderna mellan dessa begrepp.

Viktigt att poängtera är att du kan ha möjlighet att låna till kontantinsats såväl som till handpenning med hjälp av Northmill Kontokredit. 

Innan du väljer att låna till kontantinsats och bestämmer dig för att köpa en bostad kommer du och säljaren överens om ett pris. När ni gjort det ska köpekontrakt/överlåtelseavtal skrivas på. Däremot är oftast tillträdesdagen, alltså den dag du får nycklarna till din nya bostad, först en viss period efter kontraktsskrivning.

Perioden kan variera men är ofta 1-3 månader. Det är upp till dig och säljaren att komma överens om längden, men ofta behövs en period för att ordna med allt praktiskt runt en flytt för båda parter.

När kontraktet är skrivet erläggs en handpenning från köparen, vanligtvis på 10 % av priset/köpeskillingen. Denna handpenning ska oftast betalas in inom 7-10 dagar efter signering av köpekontraktet/överlåtelseavtalet. Handpenningen verkar som en form av garanti på överenskommelsen fram till tillträdesdagen.

Men det totala beloppet som du behöver gå in med på egen hand utöver det bolån du upptar är en annan sak. Den är ofta högre. Har du upptagit ett bolån på 85 % så behöver du gå in med totalt 15 %. Det är det sistnämnda som kallas kontantinsats - och det är det som denna text vill upplysa dig om, vad du ska tänka på om du vill låna till kontantinsats
.

Handpenningen på 10 % räknas på tillträdesdagen av mot den totala kontantinsatsen eftersom den redan är inbetald - ofta till mäklarens klientmedelskonto, som verkar som en slags mellanhand).

Således återstår 5 % av det totala priset som ska betalas på tillträdesdagen. Vare sig du behöver låna till kontantinsats som helhet eller enbart till handpenningen kan du ansöka om att låna till kontantinsats eller handpenning via vår kontokredit.

Varför ska jag låna till kontantinsats hos er?

Att ansöka om att låna till kontantinsats hos oss på Northmill är ett bra alternativ eftersom vårt lån är i form av en kontokredit. Detta innebär att du kan använda så mycket av kontokrediten du behöver - men bara betalar för det du använder.

Känner du ett fortsatt behov av att ha en ekonomisk buffert även efter att du betalat av din skuld kan du fortsätta ha din kontokredit hos oss aktiv - utan kostnad - till nästa gång du eventuellt är i behov av att låna till kontantinsats eller något annat.

Du behöver då inte genomföra en helt ny låneansökan igen. Du kan använda pengarna till andra behov än att låna till kontantinsats.

Genomförs en kreditprövning när jag lånar till kontantinsats?

Vi genomför alltid en kreditprövning när man ansöker om att låna pengar hos oss, vare sig det är för att låna till kontantinsats eller i andra syften.

Vi som bank vill ta det ansvar som förväntas av oss genom att, så gott vi kan, säkerställa att de kunder som vill låna till kontantinsats via oss klarar av att betala tillbaka efter att ha valt att faktiskt låna till kontantinsats eller till något annat.

För att göra denna bedömning genomförs en kreditbedömning där vi inhämtar informationen vi behöver. Det bygger dels på information som du själv tillhandahåller, dels via externa källor som UC. UC är den källa som används av de flesta banker och långivare när man ska låna till kontantinsats.

Vi genomför också en “kvar att leva på”-kalkyl för att säkerställa att du har råd med det lån du ansöker om, oavsett om du valt att låna till kontantinsats eller till annat i din vardag.

Bitar som kan påverka utfallet av en kreditbedömning när du ansöker om att låna till kontantinsats är hur mycket lån du har totalt sett, din inkomstnivå och hur väl du skött de lån du har haft sedan tidigare.

Har du sedan tidigare valt att låna till kontantinsats?

Har du redan ansökt om att låna till kontantinsats hos en annan långivare och fått lånet utbetalt? Det är ingen fara. Via vår produkt Northmill Reduce kan vi ta över ett eller flera av dina lån - och sänka räntan på de lånen.

Uppfyller du våra garantivillkor (som du kan hitta
här) och klarar vår kreditprövning garanterar vi dig sänkt ränta på dina nuvarande lån och krediter.

Du kan däremot inte ansöka om att låna till kontantinsats via Reduce, då den produkten endast är för att lösa befintliga lån och krediter.

Vill du ansöka om att låna till kontantinsats gör du det via vår kontokredit, som du hittar mer information om
här.

Grundkriterier för att ansöka om att låna till kontantinsats

  • Du är över 18 år
  • Du är folkbokförd i Sverige (ej box-adress)
  • Du har ett giltigt BankID

Låna till kontantinsats - bostadslån

En vanligt förekommande anledning till varför man behöver låna till kontantinsats är att du behöver köpa en ny villa eller bostadsrätt. Att köpa en ny bostad är oftast en av de största investeringarna vi gör i våra liv.

Priserna varierar väldigt mycket i landet, men ofta handlar det om summor som gemene man inte har i form av egna medel. Att tänka på när man köper en villa är att det dessutom tillkommer andra kostnader utöver själva priset för bostaden, i form av lagfartskostnad och eventuella kostnader för uttag av nya pantbrev.

Det är således viktigt att man gör en ordentlig kalkyl över sin ekonomi, och i det fall där man kanske inte riktigt har summan som krävs hela vägen kan det vara en lösning att se över om man har möjlighet att låna till kontantinsats eller andra vägar för att slutföra köpet.

Ofta ansöker man om ett bolån när man ska köpa en bostad, men då får man alltså oftast bara låna upp till maximalt 85 % av priset/värdet av bostaden. Resterande del behöver du själv ta fram. Har du inte dessa medel så kan du ha möjlighet att låna till kontantinsats genom vår kontokredit. 

Låna till kontantinsats - billån 

Ett annat vanligt förekommande scenario när man behöver låna till kontantinsats är vid bilköp. Det fungerar på liknande vis som ett bostadslån.

Ponera att du vill köpa en bil som kostar 100 000 kronor. Banken eller långivaren erbjuder dig att ansöka om ett billån, normalt upp till 80 % av vad bilen kostar.

Resterande 20 %, som är kontantinsatsen, behöver du ha själv genom egna medel, alternativt genom att låna till kontantinsats.

I detta fall skulle du behöva ha 20 000 kronor till din kontantinsats. Den summan kan du ansöka om via vår kontokredit och därmed ansöka om att låna till kontantinsats, om du själv skulle sakna dessa pengar. 

Låna till kontantinsats - låneskydd

Vi erbjuder även ett låneskydd när du vill låna till kontantinsats via oss. Förutsatt att man kvalificerar sig för försäkringen (kraven kan du läsa här) kan det vara en god idé att teckna ett låneskydd till sitt lån.

Det gör att du i händelse av ofrivillig arbetslöshet, sjukdom eller vid dödsfall kan skicka in en skadeanmälan och få hjälp med betalningarna av ditt lån under skadeperioden. Det kan fungera som en extra trygghet när du bestämt dig för att låna till kontantinsats att ha ett låneskydd.

Ifall det oförutsedda inträffar kan det drabba ens privatekonomi på ett negativt sätt. Då kan det vara skönt att ha en försäkring som hjälper till med betalningen efter att du valt att låna till kontantinsats och skyddat det lånet.

Låna till kontantinsats

Vare sig du vill köpa en bil, båt eller en bostad så kan det krävas att du behöver en egen insats till köpet. Hos oss kan du låna till kontantinsats via Northmill Kontokredit.

Ansök kostnadsfritt

Två tips när du vill låna till kontantinsats

  • Säkerställ att du har möjlighet att betala månadskostnaden när du valt att låna till kontantinsats

  • Om du har möjlighet, återbetala efter att ha valt att låna till kontantinsats på kort tid. På detta vis blir du av med din skuld snabbare och totala kostnaden för efter att ha valt att låna till kontantinsats blir lägre än vid en längre återbetalningsperiod.

Låna till kontantinsats 

Summerat kan du alltså behöva låna till kontantinsats av flera skäl, exempelvis vid köp av ett objekt i form av bil, båt eller bostad. Hos oss kan du helt digitalt ansöka om att låna till kontantinsats och få ett preliminärt besked direkt.

Blir du beviljad kan du använda det du behöver av din kontokredit. Du betalar bara för det du använder. Du kan ansöka om att låna till kontantinsats, men du kan även ansöka om Northmill Kontokredit av andra skäl.

Den är flexibel och har fler användningsområden än att låna till kontantinsats. Du ansöker om en kreditgräns och gör uttag på det belopp du behöver, direkt till ditt bankkonto. Du har stor frihet i att välja återbetalningstakt själv, dock alltid minst 3 % av utgående skuld.

Står du inför ett bostadsköp, bilköp eller något annat objekt och är osäker på om du behöver låna till kontantinsats? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.  

Vilka är Northmill Bank?

Du är intresserad av att låna till kontantinsats och hamnar här - så vilka är vi? Northmill Bank är en svensk bank med en vision om att, med tekniken som hjälpmedel, förbättra människors privatekonomi.

Vi grundades 2006 i Stockholm och har idag över 200 000 kunder. Vi erbjuder inte bara att låna till kontantinsats, utan har produkter inom områden som lån, spar, försäkring och betalning.

Vi vill skapa en bankupplevelse som inte existerar - en kundupplevelse som är relevant, intelligent och personlig.

Låna till kontantinsats - så ansöker du

Att ansöka om att låna till kontantinsats hos oss är smidigt.

1. Tryck på “Ansök”
2. Fyll i det digitala ansökningsformuläret
3. Bekräfta med BankID
4. Få ett preliminärt besked direkt

Ansök om kontokredit
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer