Försäkring

Anslutningskrav låneskyddet

Följande krav behöver vara uppfyllda vid tiden för ansökan för att du ska kunna anslutas till försäkringen:

 • du har fyllt 18 år men inte 68 år
 • du är beviljad ett privatlån hos Northmill Bank
 • du är vid tiden för ansökan antingen:
  - tillsvidareanställd
  - tidsbegränsat anställd med en avtalstid av minst nio sammanhängande månader
  - egenföretagare och ansluten till en arbetslöshetskassa
 • du är fullt arbetsför
 • du är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov
 • du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

Samtliga förutsättningar enligt ovan måste vara uppfyllda annars kan rätten till försäkringsersättning sättas ner helt eller delvis och försäkringen kan komma att sägas upp.