Hjälp

Booking

  • Allmän information
  • Bokningsbara artiklar
  • Bokningsbar resurs
  • Hantera bokningar
  • Lägg till en ny bokning
  • Ändra eller ta bort en bokning
  • Bokningar gjorda av kunder
  • Hantera tillgänglighet
  • Kopiera arbetsschema mellan veckor
  • Bokföring

Allmän information

Bokningsbara artiklar

Bokningsbar resurs

Hantera bokningar

Lägg till en ny bokning

Ändra eller ta bort en bokning

Bokningar gjorda av kunder

Hantera tillgänglighet

Kopiera arbetsschema mellan veckor

Bokföring