Bokföring - Northmill kortbetalning

För dig som har kassasystem och inlösenavtal via Northmill kommer samtliga bokföringsunderlag skapas med automatik i Northmill HUB.