Skapa och ändra leverantör

Att skapa leverantörer i Northmill HUB kan underlätta vid beställningar och/eller när man tar ut rapporter.