Inventering

Inventering är ett tillägg i HUB som gör det möjligt att på enkelt sätt registrera större förändringar i lager.
Du kan inventera på flera sätt beroende på vad som passar dig.
Manuellt, genom att skriva in nya antalet för varje artikel.
Genom en excelfil importera en fil med de räknade artiklarna.
Inventeringsscanner, importera fil från scannern med de räknade artiklarna.
Streckkodsläsare eller kamera, klicka på Skanna och välj din metod för att läsa av streckkoderna.