Redogörelse från Kund som utsatts för kortbedrägeri