Northmills personvernerklæring

Vi ivaretar personvernet

Northmill Bank AB (heretter kalt «Northmill», «vi» eller «oss») ivaretar personvernet og sørger for at du kan føle deg trygg på hvordan vi behandler personopplysningene dine. For at vi skal kunne tilby deg finansielle tjenester på en god måte, må vi samle inn visse personopplysninger. Under finner du informasjon om hvilke personopplysninger Northmill behandler, til hvilke formål, det rettslige grunnlaget for behandlingen, hvor lenge opplysningene lagres, dine rettigheter m.m. Hvis du har spørsmål om personvern, kan du alltid kontakte oss ved å sende en e-post til dataskydd@northmill.se.

Ved å bruke Northmills tjenester godtar du vår personvernerklæring og behandling av personopplysningene dine. Du godtar også at Northmill bruker digitale kommunikasjonskanaler for å sende deg informasjon. Det er viktig at du leser og forstår personvernerklæringen før du tar tjenestene våre i bruk.

Hvilke typer opplysninger behandler vi, og hvordan samler vi dem inn?

Vi ønsker å tilby, utvikle og forbedre våre produkter og tjenester, og kunne gi deg attraktive tilbud. For å kunne gjøre dette behandler vi personopplysningene dine. Under finner du opplysninger om de kategoriene av personopplysninger vi behandler. Du har imidlertid ikke plikt til å gi oss personopplysninger, men hvis du ikke gjør det, er det ikke sikkert at vi kan tilby deg samtlige produkter og tjenester.

Informasjon vi samler inn om deg:

- Person- og kontaktopplysninger – navn, fødselsdato, 11-sifret fødselsnummer, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer osv.
- Informasjon om tjenester – detaljer om tjenestene du har benyttet.
- Finansiell informasjon – din inntekt, eventuelle lån, negativ betalingshistorikk.
- Historisk informasjon – din betalings- og kreditthistorikk.
- Informasjon om hvordan du samhandler med Northmill – hvordan du bruker tjenestene våre, herunder svartid for sider, nedlastingsfeil, hvordan du gikk inn på og forlot tjenesten samt leveringsvarsler når vi kontakter deg.
- Enhetsinformasjon – f.eks. IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform og skjermoppløsning.
- Geografisk informasjon – din geografiske plassering.

Vi samler inn opplysninger på ulike måter:

- Gjennom din kontakt med oss, for eksempel når du blir kunde hos oss, eller når du er i kontakt med vår kundeservice.
- Ved at du bruker noen av våre produkter eller tjenester, for eksempel når du søker om lån.
- Ved å innhente opplysninger fra andre eksterne kilder, for eksempel personregister eller ved kredittopplysning.
- Ved å bruke cookies på nettsidene våre.

Hva bruker vi opplysningene dine til?

For at vi skal kunne behandle personopplysningene dine, må vi ha støtte i gjeldende lovgivning – det må være et rettslig grunnlag for behandlingen. For at vår behandling av personopplysningene dine skal være lovlig, kreves det at den er nødvendig

- for å oppfylle avtalen og våre forpliktelser overfor deg
- for at Northmill skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse

Behandling av personopplysninger kan også skje

- med grunnlag i vår berettigede interesse etter en interesseavveining, der Northmills interesse av å behandle opplysninger veies opp mot din personverninteresse;
- etter at du har gitt samtykke til behandlingen. Et samtykke gis separat, og du kan alltid trekke det tilbake ved å kontakte kundeservice.

For å kunne tilby deg produkter og tjenester må vi behandle personopplysningene dine. Under finner du informasjon om formål med behandling av personopplysninger og rettslig grunnlag for behandlingen. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger, varierer ut fra hva opplysningene skal brukes til. Vi lagrer aldri opplysninger lenger enn det som er nødvendig for det aktuelle formålet.

Tilby og oppfylle avtaler om produkter og tjenester

Vi behandler kundeopplysninger og trafikkinformasjon for å kunne tilby deg produkter og tjenester, oppfylle avtaler og ivareta våre rettigheter i henhold til avtalen. Vi må for eksempel kunne identifisere deg som kunde, behandle lånesakene dine, håndtere fakturaene og betalingene dine for tjenester, foreta kredittvurderinger (og innhente kredittopplysninger), vedlikeholde registre, feilsøke og utbedre feil, behandle tilbakemeldinger og reklamasjoner på tjenester. Ved forsinket betaling sender vi purringer, og vi kan selv eller via samarbeidspartner iverksette inkassotiltak for å få betalt.

Rettslig grunnlag: oppfyllelse av avtale, rettslig forpliktelse.

Finansiere virksomheten vår

Vi behandler kundeopplysninger før og ved overdragelse eller pantsettelse av låneporteføljer.

Rettslig grunnlag: interesseavveining (Northmill har en berettiget interesse av å kunne finansiere sin virksomhet, og denne interessen veies mot din personverninteresse).

Utvikle og forbedre produkter og tjenester

Vi behandler kundeopplysninger, blant annet ved å foreta utvalg og gjennomføre kundeundersøkelser, for å utvikle og forbedre virksomheten, produkter og tjenester som vi tilbyr deg, samt prosesser og metoder.

Rettslig grunnlag: berettiget interesse, der Northmills interesse av å behandle opplysninger veies opp mot din personverninteresse.

Tilby og forbedre kundeservice

Vi behandler kundeopplysninger, blant annet håndtering av din sakshistorikk, for å kunne tilby kundeservice og selvbetjening, gi medarbeiderne våre kontinuerlig opplæring og forbedre arbeidsmåtene våre, slik at vi alltid kan gi deg optimal service. Når du kontakter oss, kan kommunikasjonen bli analysert.

Rettslig grunnlag: oppfyllelse av avtale, interesseavveining (Northmill har en berettiget interesse av å kunne opprettholde god kundeservice).

Direkte markedsføring

Vi behandler kundeopplysninger, blant annet ved å analysere og bearbeide statistikk, for å kunne gi deg relevante tilbud knyttet til tjenestene våre. Vi behandler låneopplysninger ved å samle inn, lagre, bearbeide og analysere, for eksempel analysere hvordan du bruker tjenestene våre for å kunne gi deg skreddersydde tilbud. Markedsføringen kan skje via brev, telefon, SMS og e-post.

Rettslig grunnlag: berettiget interesse (Northmill har en berettiget interesse av å kunne behandle kundeopplysninger i forbindelse med markedsføring).

Informasjonssikkerhet og hindre misbruk av produkter og tjenester

Vi behandler kundeopplysninger og trafikkinformasjon for å kunne ivareta sikkerheten til våre produkter, tjenester og elektroniske kommunikasjonsnett, for å avdekke, hindre og rettsforfølge ulovlig bruk av produktet eller tjenesten og/eller for å avdekke, hindre og rettsforfølge svindel, virusangrep m.m.

Rettslig grunnlag: interesseavveining (Northmill har en berettiget interesse av å opprettholde sikkerheten til våre tjenester og nettverk) og rettslig forpliktelse.

Oppfylle forpliktelse i henhold til lov eller annen forfatning, myndighetsforskrift, beslutning, krav eller retningslinjer, samt ivareta våre interesser

Vi behandler dine kunde- og låneopplysninger for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov eller annen forfatning, myndighetsforskrift, beslutning, krav eller retningslinjer. Vi lagrer for eksempel dokumenter i henhold til bokføringsloven, finansavtaleloven og hvitvaskingsloven. Vi kan også utlevere dine kunde- og låneopplysninger til kredittopplysningsforetak i henhold til kredittopplysningsloven.

Rettslig grunnlag: rettslig forpliktelse, interesseavveining (Northmill har en berettiget interesse av å utveksle informasjon med kredittopplysningsforetak).

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Northmill lagrer bare kundeopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser og ivareta sine kontraktsmessige rettigheter overfor kunden, og så lenge det kreves i henhold til lovfestede lagringsperioder. Når Northmill lagrer kundeopplysninger til andre formål enn kontraktsmessige forpliktelser og rettigheter, for eksempel for å oppfylle krav om tiltak mot hvitvasking, bokføring og andre regulatoriske krav, lagres disse opplysningene bare så lenge det er nødvendig, og/eller så lenge loven krever det for hvert enkelt formål.

Cookies

Northmill benytter cookies for å forbedre din brukeropplevelse og gi deg som bruker tilgang til visse funksjoner. Våre cookies lagrer ikke informasjon som navn eller personopplysninger.

Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekstfil som nettsiden du besøker, lagrer på datamaskinen din.

Cookies gjør det blant annet mulig å
- lage personlige tilbud
- få informasjon om hvordan brukere samhandler med nettsiden
- huske hva som er i handlekurven
- aktivere ulike tjenester og funksjoner
Mer informasjon om cookies, også kalt informasjonskapsler, finner du på vår nettside www.northmill.com eller på nettsiden til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, www. nkom.no.

Til hvem utleverer vi opplysningene dine?

Til leverandører og til selskap i konsernet vårt som behandler opplysninger på vegne av oss, samt til kredittopplysningsforetak og andre samarbeidspartnere.

Vi benytter leverandører og i noen tilfeller selskaper i vårt eget konsern for å kunne levere tjenester, og vi samarbeider med kredittopplysningsforetak og andre selskaper for å få betalt når kunder er for sent ute med betalingen, samt for å finansiere vår virksomhet gjennom overdragelse eller pantsettelse av kredittavtaler, fordringer og låneporteføljer. Det betyr at også disse partene trenger en viss informasjon om deg som kunde. De kan imidlertid ikke bruke personopplysningene dine til andre formål enn dem som opplysningene ble samlet inn for.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Northmill gjør alltid sitt ytterste for å behandle kundeopplysninger innenfor EU/EØS. I visse situasjoner kan Northmill eller annen leverandør eller underleverandør likevel overføre opplysninger til land utenfor EU/EØS og behandle dem der.

Northmill prioriterer alltid å beskytte kundeopplysninger, og iverksetter alle rimelige rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak for at kundeopplysninger skal behandles sikkert og med et adekvat beskyttelsesnivå som er sammenlignbart med, og er på samme nivå som, den beskyttelsen som tilbys innenfor EU/EØS.

Øvrige mottakere

Vi gir også opplysninger om deg til andre mottakere dersom vi i henhold til lov eller myndighetsbeslutning har plikt til å utlevere opplysninger, for eksempel til politiet, Forbrukertilsynet, Skatteetaten og Finanstilsynet.

Rett til innsyn

Du har rett til å få bekreftet hvorvidt vi behandler personopplysningene dine, og hvis det er tilfellet, vil vi informere deg om hvordan personopplysningene behandles. Du har også rett til å få en kopi av opplysningene vi behandler (i form av et registerutdrag). Ønsker du flere kopier, kan vi kreve et rimelig gebyr for dette.

Rett til retting

Det er viktig for oss at personopplysningene vi har om deg, er korrekte. Hvis opplysningene er uriktige, har du rett til å kontakte oss og be om få opplysningene rettet. Du har også rett til å kreve at opplysninger legges til hvis noe mangler, forutsatt at tillegget er relevant for formålet med behandlingen. Vi varsler dem vi har utlevert opplysningene dine til, om at retting er foretatt. Dersom du ber om det, informerer vi deg også om hvem vi har varslet om retting.

Rett til sletting

Du har rett til å kontakte oss og be om at personopplysningene dine slettes

- dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble innsamlet for
- dersom behandlingen kun er basert på ditt samtykke og du trekker tilbake samtykket
- dersom behandlingen skjer i forbindelse med direkte markedsføring og du motsetter deg at opplysningene behandles
- dersom du motsetter deg personopplysningsbehandling som skjer etter en interesseavveining, og det ikke er berettigede grunner som veier tyngre enn din interesse
- dersom behandlingen av opplysninger ikke har fulgt gjeldende lovgivning
- dersom sletting kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse

I noen tilfeller kan vi imidlertid ikke innfri et ønske om sletting, for eksempel dersom loven pålegger oss å lagre opplysningene. Vi varsler dem vi har utlevert opplysningene dine til, om at sletting er foretatt. Dersom du ber om det, informerer vi deg også om hvem vi har varslet om sletting.

Rett til å protestere

Du har alltid rett til å protestere mot at opplysningene dine brukes i direkte markedsføring. Det gjør du ved å kontakte oss i Northmill eller ved å logge deg på Mine sider i appen for den spesifikke tjenesten du bruker, og markere at du ikke ønsker å få tilsendt tilbud. Hvis du protesterer på denne måten, vil vi ikke lenger behandle opplysningene til det aktuelle formålet.

Du har også rett til å protestere mot at vi behandler opplysningene dine basert på en interesseavveining. Hvis vi ikke kan vise at vi har tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, skal behandlingen opphøre.

Rett til begrensning

Du har rett til å kontakte oss og be om at behandlingen av personopplysninger begrenses, og at vi kun lagrer opplysningene i følgende situasjoner:

- I den tiden det tar oss å kontrollere at personopplysningene er korrekte, hvis du bestrider at personopplysningene er korrekte.
- Dersom behandlingen er ulovlig og du motsetter deg at opplysningene slettes, og heller ønsker at vi begrenser bruken av dem.
- Dersom du, til tross for at vi ikke lenger trenger opplysningene, ønsker at vi beholder dem for at du skal kunne bruke dem til å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav.
- I påvente av kontroll av hvem sine berettigede grunner, dine eller våre, som veier tyngst hvis du har protestert mot behandlingen.

I noen tilfeller kan vi imidlertid ikke innfri et ønske om begrensning, for eksempel dersom opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne ivareta våre rettigheter eller en annen persons rettigheter. Vi varsler dem vi har utlevert opplysningene dine til, om at begrensning er foretatt. Dersom du ber om det, informerer vi deg også om hvem vi har varslet om begrensning.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få personopplysningene dine utlevert i et maskinlesbart format og kunne bruke dem et annet sted. Denne retten gjelder personopplysninger du har gitt oss, og som behandles basert på ditt samtykke eller på avtale med oss.

Kontaktopplysninger til Northmill og vårt personvernombud

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve rettighetene dine, for eksempel trekke tilbake ditt samtykke

Kontakt vår kundeservice via chat, e-post eller på telefon: +4723506549

Hvis du ikke vil motta vår direkte markedsføring

Du kan alltid takke nei til vår direkte markedsføring av produkter og tjenester som skjer via SMS, e-post, telemarketing og post.

Kontakt vår kundeservice hvis du ikke ønsker å motta direkte markedsføring, eller klikk på Avregistrer i SMS-en eller e-postmeldingen. Du kan også avregistrere deg via brev til adressen under. Angi i så fall navn, personnummer og hvilket varemerke det gjelder.

Klage

Hvis du mener at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende lovgivning, kan du sende en klage direkte til oss eller til Datatilsynet på følgende e-postadresse: postkasse@datatilsynet.no.

Behandlingsansvarlig Northmill

Northmill er ansvarlig for den behandlingen av kundenes (forbrukernes) personopplysninger som gjennomføres for våre varemerker. Som behandlingsansvarlig bestemmer vi formålet med og midlene for behandlingen.

Northmill Bank AB, Regeringsgatan 20, 111 53 Stockholm, Sverige

Personvernombud Northmill

Vårt personvernombud kontrollerer at vi følger gjeldende lovgivning og behandler personopplysningene dine på korrekt måte. Ønsker du å kontakte vårt personvernombud, kan du ringe vår kundeservice for Northmill på telefon +46 (0)8-558 033 38 eller sende en e-post til dataskydd@northmill.se.

Endring av personvernerklæringen

Northmill kan endre denne personvernerklæringen. Den endres på samme måte som de allmenne vilkårene for produktet eller tjenesten du har hos oss. Vi publiserer også endringer på nettsidene våre.