Mångfald - vår största tillgång

Tord Topsholm Vd på Northmill Bank

"Vår skaparförmåga"

"Mångfald är en nyckel till framgång. De olika perspektiven är otroligt viktiga för hela affären och gör att vi aldrig mister vår innovationsförmåga. Extra viktigt är det när man som vi befinner oss i en tillväxtfas. Vår vilja att inkludera och alltid ha jämställdhet och mångfald i fokus bidrar till att sätta och upprätthålla en företagskultur som vi alla kan vara stolta över."

- Tord Topsholm, vd, Northmill Bank

Att inte vara som alla andra

Mångfald definerar oss

Vår förmåga att skapa kreativa och utmanande idéer är viktig för oss. Vi är övertygade om att vår mångfald är nyckeln. Det ger oss en nyansrikedom som gör det möjligt att lösa problem snabbare, bygga vår tillväxt och bidra till samhället på ett bättre sätt. I slutändan är det vår mångsidighet som får oss att fatta bättre beslut och överträffa våra kunders förväntningar.

Det här lovar vi dig

✓ Noga övervaka och värna om vår mångfald för att försäkra oss om att vi rör oss i rätt riktning.

✓ Stötta våra chefer med rätt verktyg och utbildning för att värna jämställdheten när vi rekryterar nya medarbetare.

✓ Alltid vara transparenta när vi arbetar med att utveckla och underhålla vårt mångfalds- och
inkluderingsarbete.

✓ Upprätthålla tydliga definitioner om vad mångfald betyder för oss, genom att sätta upp konkreta mål att sträva efter.

✓ Hålla oss uppdaterade om hur teknisk utveckling och nya trender påverkar oss i vårt arbete att vara en inkluderande arbetsplats.

✓ Låta vår mångfalds- och inkluderingspolicy ha en naturlig plats vid introduktioner av nya Northmillians, som sker varje kvartal.