Banken ställer sällan upp för företag

Förra månaden publicerade vi en artikel om hur svårt det är för små- och medelstora företag att finansiera sin verksamhet. Idag är vi nere på samma bottennivå som rådde under finanskrisen när det gäller utlåning till samma målgrupp.

Framtiden inte ljus för företagare som räknar med sin bank

Sedan ett halvår tillbaka har man kunnat märka hur bankernas utlåning till små- och medelstora företag minskat kraftigt. En undersökning som görs på uppdrag av Almi Företagspartner visar att 23 % av alla 150 bankkontorschefer i Sverige uppger att utlåningen minskat. När man genomförde samma undersökning i juni förra året hamnade motsvarande siffra på 7 %.

Framtidsprognosen ser inte mycket bättre ut. Ungefär 12 % av deltagarna i undersökningen tror att utlåningen kommer fortsätta att minska.

Bankrestriktioner trots ökade marginaler

Även fast ungefär hälften av alla bankkontorscheferna uppger att bankernas marginal på utlåningen ökade under fjärde kvartalet 2011 ser vi en större försiktighet när bankerna ska ta beslut om finansiering av små- och medelstora företag.

Hårt slag för företag som behöver finansiering

Som företagare med finansieringsbehov kan man sitta i en rävsax när banken säger nej till finansiering vilket leder till att många avstår från att investera och utveckla sitt företag. Det här ser jag som ett växande problem som kan ge effekt på hela det svenska näringslivet, säger Markus Eriksson, Press- & informationsansvarig på Northmill Finans.

Att inte kunna växa på grund av restriktioner från bankerna hämmar företagens utveckling. Istället för att avstå från investeringar tycker Markus Eriksson att man ska se sig runt efter alternativa finansieringsmöjligheter.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...